Course Offering

FLEX Academy Course Offerings

FLEX Academy Course Offerings

 • LIT/COMP 9 -VIR
 • WORLD LIT/COMP – VIR
 • BRIT LIT/COMP -VIR
 • AMER LIT/COMP -VIR
 • ADV MATH DECISION MKG -VIR
 • GSE ANALYTIC GEOM -VIR
 • GSE COORD ALGEBRA -VIR *
 • GSE ADV ALG -VIR
 • BIOLOGY I -VIR
 • CHEMISTRY I -VIR
 • PHYSICAL SCIENCE -VIR
 • ENVIR SCIENCE -VIR
 • AMER GOVT/CIVICS-VIR
 • ECONOMICS -VIR
 • PERSONAL FINANCE -VIR
 • WORLD GEOGRAPHY-VIR
 • US HISTORY -VIR *
 • WORLD HISTORY -VIR
 • HEALTH 9-VIR
 • PERSONAL FITNESS 9 -VIR
 • PHYSICAL ED I -VIR
 • INTRO TO BUSINESS & TECH -VIR
 • INTRO TO DIGITAL TECH -VIR
 • SPANISH I – VIR
 • SPANISH II -VIR

FLEX Restore

 • LIT/COMP 9 A-VIR
 • LIT/COMP 9 B-VIR
 • WORLD LIT/COMP A -VIR
 • WORLD LIT/COMP B- VIR
 • BRIT LIT/COMP A-VIR
 • BRIT LIT/COMP B-VIR
 • AMER LIT/COMP A-VIR
 • AMER LIT/COMP B-VIR *
 • ADV MATH DECISION MKG A-VIR
 • ADV MATH DECISION MKG B – VIR
 • GSE ANALYTIC GEOM A-VIR
 • GSE ANALYTIC GEOM B-VIR
 • GSE COORD ALGEBRA A-VIR
 • GSE COORD ALGEBRA B-VIR *
 • GSE ADV ALG A-VIR
 • GSE ADV ALG B-VIR
 • BIOLOGY I A-VIR
 • BIOLOGY I B-VIR *
 • CHEMISTRY I A-VIR
 • CHEMISTRY I B-VIR
 • PHYSICAL SCIENCE A-VIR
 • PHYSICAL SCIENCE B-VIR
 • ENVIR SCIENCE A-VIR
 • ENVIR SCIENCE B-VIR
 • AMER GOVT/CIVICS-VIR
 • ECONOMICS – VIR
 • PERSONAL FINANCE – VIR
 • WORLD GEOGRAPHY-VIR
 • US HISTORY A-VIR
 • US HISTORY B-VIR *
 • WORLD HISTORY A-VIR
 • WORLD HISTORY B-VIR
 • HEALTH 9-VIR
 • PERSONAL FITNESS 9 A-VIR
 • PHYSICAL ED I A-VIR
 • PHYSICAL ED I B-VIR
 • INTRO TO BUSINESS & TECH A-VIR
 • INTRO TO BUSINESS & TECH B-VIR
 • INTRO TO DIGITAL TECH A-VIR
 • INTRO TO DIGITAL TECH B-VIR
 • SPANISH I A – VIR
 • SPANISH I B – VIR
 • SPANISH II A – VIR
 • SPANISH II B-VIR

*Student must take an EOC assessment at the end of the course in person*